Özetler

Özet (İngilizce) yüklemek için  "ÖZET BAŞVURU FORMU" doldurulmalıdır.

Özet başvuru işlemleri için lütfen ilk sayfadaki bilgileri eksiksiz doldurunuz. İkinci sayfaya özetinizi dökümandaki şablona uygun olarak ekleyiniz.

Not: Bir kişi en fazla iki adet özet başvurusu yapabilir. Herbir özet başvurusu için lütfen farklı Özet Başvuru Formu doldurunuz.

"ÖZET BAŞVURU FORMU" için buraya tıklayınız.word_img

ÖZET BAŞVURU FORMU'nuzu "biomed2017.abstract@gmail.com" adresine gönderiniz.