İletişim

  • Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş.

  • Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi E Blok AZ 53 Gölbaşı – Ankara

  • biomed2017.organization@gmail.com

BİLİMSEL SEKRETERYA
  • Dr. Serap Durkut ve Dr. Aysel Koç Demir

  • biomed2017.ankara@gmail.com